Akademia Tańca Salake

 Szkoła powstała z myślą o  dzieciach i młodzieży  kochających sztukę  taneczną , które chciałby przygotowywać się do profesjonalnych występów scenicznych i zdobyć umiejętności artystyczne.    

Szkoła zrzeszona  jest w  organizacjach taneczno – sportowych IDO, PFT, DWC , co stanowi dodatkową gwarancję najwyższych  standardów nauczania. 

 Zajęcia dla dzieci odbywają się w godzinach popołudniowych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia z różnych technik tańca, rytmiki, muzyki oraz technik aktorskich dla tancerzy.Taki system nauki dostosowany jest do potrzeb uczniów kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących. 

Cele działalności Szkoły to:

  • Rozwijanie pasji do sztuki tańca ze szczególnym naciskiem na indywidualność ucznia.
  • Umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju artystycznego poprzez odpowiedni dobór przedmiotów.
  • Przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów federacyjnych,  mistrzostw na wszystkich szczeblach , a tym samym umożliwienie im dalszego rozwoju w kierunku artystycznym.
  • Stworzenie dzieciom możliwości do zdobycia umiejętności pozwalających na uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych na scenach teatrów ,oper, filharmonii:  koncerty, spektakle teatralne, projekty.