pedagog tańca, choreograf,  nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Reżyser Teatru Dzieci i Młodzieży  (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.Ludwika Solskiego w Krakowie).                                                                                                                                                   Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunki: Integracja, Terapia przez Sztukę.

Dyplomowany  Menedżer Kultury (Akademia Ekonomiczna Katowice).                                              

Wykładowca na kursach szkoleniowych dla trenerów z zakresu metodyki tańca w Centrum Edukacji Tanecznej i Choreograficznej w Opolu.   

Uhonorowana:

Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty (2008r )

za szczególne osiągnięcia w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty (2013r )

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

Nagrodą Wojewody Śląskiego ( 2014r ).
Nagrodą I Stopnia Prezydenta Miasta Gliwice ( 2004r, 2006r, 2012r, 2015 ).

za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz gliwickiej oświaty.

Prowadzona przez nią szkoła otrzymała tytuł: „SZKOŁY ARTYSTYCZNYCH  ODKRYĆ „

Kształceni przez nią tancerze zdobywają czołowe miejsca na międzynarodowych konkursach tanecznych, zasilają prestiżowe uczelnie artystyczne, biorą udział w spektaklach teatralnych.